Dit is een inlichtingenfiche voor kandidaat-huurders en kan in geen enkel geval worden beschouwd als een huurovereenkomst.
Bovendien verbindt dit document de verhuurder niet tot enige verplichting ten aanzien van de kandidaat-huurders. Deze gegevens worden volledig op vrijblijvende basis verstrekt door de kandidaat-huurders en de immokantoor verbindt zich er toe om deze gegevens confidentieel en uitsluitend voor intern gebruik aan te wenden. Bovendien zullen deze documenten worden vernietigd indien u als kandidaat-huurder niet wordt geselecteerd.

De velden met een sterretje zijn verplicht in te vullen.


Ik wens een bezoek voor volgend pand:


Contactgegevens

Bewoner 1 Bewoner 2
Naam * :  
voornaam * :  
Telefoon * :  
E-mail adres * :  
  Hou me per e-mail op de hoogte van interessante info en acties
Beveiliging*  

Typ de code hier over


U heeft de woning bezocht en wenst zich definitief kandidaat te stellen voor dit appartement of deze woning? Vul gerust volgende info reeds in:

Contactgegevens

Bewoner 1 Bewoner 2
Naam * :  
voornaam :  
Telefoon :  
E-mail adres :  
Straat + nr. :  
Postcode + Woonplaats :      
Burgerlijke staat:
(gehuwd/samenwonend/alleenstaand) :  
Aantal inwonenden:
(samenstelling gezin) :  
Huisdieren: :  
Totaal maandelijks netto inkomen:   :  
Bedrag van de huidige huur:   :  
  Hou me per e-mail op de hoogte van interessante info en acties
Beveiliging*  

Typ de code hier over

Als uw inkomen eerder beperkt is in verhouding met de huurprijs, kan u uw kandidatuur versterken door referenties op te vragen bij de huidige huisbaas of door een borgsteller op te geven.
Wij verbinden ons ertoe u de gepaste informatie zo snel mogelijk te verstrekken. De informatie die u hierboven heeft verstrekt is strikt persoonlijk en wordt als dusdanig behandeld. Deze informatie wordt nooit doorgegeven aan derden.